Bytové domy Rokycanská
Připravujeme pro vás výstavbu 4 BD v Plzni, Rokycanská ul.
Jedná se o 108bj ve čtyřech etapách. Zpočetí výstavby BD - D
bude na podzim 2018 k nastěhování podzim 2019.