Česká Spořitelna

Bezpečné bydlení

Komu je určen

 • fyzickým osobám pro financování nemovitostí určených k bydlení

Charakteristika a popis produktu

 • hypotéku získáte bez poplatku za vyřízení
 • až do 90 % hodnoty zastavené nemovitosti
 • on-line ocenění nemovitosti zdarma
 • hypotéku můžete splácet podle Vašich potřeb včetně změny výše splátek, odkladu splátek či přerušení splácení prostřednictvím zvolených služeb
 • rychlé čerpání při výstavbě bez faktur

Na co všechno ji mohu použít?
 • na koupi nemovitosti (např. pozemku, rodinného domu, bytu včetně příslušenství - garáž, sklep apod.)
 • na koupi objektů pro individuální rekreaci (chaty, chalupy atd.)
 • na financování výstavby a stavebních úprav nemovitosti (stavba, rekonstrukce, nástavba, přístavba) - rychlé čerpání bez faktur
 • na koupi družstevního bytu nebo bytu od města či obce i bez zástavy jiné nemovitosti
 • na koupi nemovitosti
 • na bydlení za účelem jejího pronájmu (např. nákup bytu pro Vaše nezletilé dítě - než doroste, můžete byt pronajímat)
 • na koupi podílu na nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků splacení dříve poskytnutých úvěrů na nemovitosti
 • a také na všechny prokazatelné náklady související s investicí do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, ocenění nemovitosti, realitní a právní služby, apod.)

V jaké výši mohu získat Hypotéku České spořitelny?
 • až do výše 90 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění dle účelu úvěru
 • minimální a maximální výše není zpravidla omezena
 • výši měsíčních splátek snadno zjistíte pomocí hypoteční kalkulačky

Jaké jsou další parametry produktu?
 • splatnost až 30 let
 • pevná úroková sazba na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 nebo 20 let
 • pro všechny klienty nabízíme zajímavé úrokové sazby

Jaké je její zajištění?
 • je zajištěna smluvním zástavním právem k financované nebo jiné nemovitosti na území České republiky
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna a pohledávka z pojistného plnění zastavena ve prospěch České spořitelny

Jak a na co mohu čerpat?
 • čerpáte zcela podle Vašich potřeb
 • čerpáme okamžitě i na návrh na vklad zástavního práva a navíc Vám pomáháme při komunikaci s katastrem nemovitostí potřebnou
 • výši čerpání si určujete sami
 • čerpáme na investici do nemovitosti (např. kupní cena nemovitosti, rozpočtové náklady stavby), včetně prokazatelných nákladů souvisejících s investicí do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, ocenění nemovitosti, realitní a právní služby apod.)

Jak budu splácet?
 • po dobu čerpání budete platit úroky z vyčerpané částky úvěru
 • jistinu úvěru začnete splácet až po jejím úplném vyčerpání formou pravidelných měsíčních splátek, tzv. anuit po dobu Vámi zvolené doby splatnosti
 • úvěr můžete částečně či zcela splatit bez jakékoliv sankce k datu změny úrokové sazby

Komerční banka

Hypoteční úvěr

Promyšlená investice do bydlení.

Hypoteční úvěr je určen:

 • občanům České republiky
 • cizincům s trvalým pobytem v ČR
 • občanům členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu – přechodnému či trvalému
 • u manželů musí být alespoň jeden z nich občanem ČR nebo mít povolení k pobytu či povolení k trvalému pobytu
 • žadatelem mohou být až čtyři osoby, které představují maximálně dvě domácnosti
 • manželé vystupují vždy jako spolužadatelé o úvěr (pokud nemají zúžené společné jmění manželů)

Charakteristika hypotečního úvěru:
 • účelový úvěr pro investice do nemovitosti
 • koupě nemovitosti do vlastnictví (i spoluvlastnického podílu)
 • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti
 • koupě družstevního bytu
 • předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy
 • výstavba nemovitosti
 • rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí
 • konsolidace (vyrovnání) dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na investice do nemovitostí
 • refundace (zpětné proplacení) klientem již zaplacené investice do nemovitosti ne starší 1 roku
 • účely lze vzájemně kombinovat, např. koupě a dostavba, koupě a rekonstrukce apod.
 • z hypotečního úvěru lze proplatit i vedlejší náklady související s investicí do nemovitosti, například:
  • kuchyňskou linku
  • vestavěné skříně
  • projektovou dokumentaci
  • geometrické zaměření stavby
  • stavební dozor
  • provizi realitní kanceláře
  • celková cena těchto nákladů může být až 50% objemu hypotečního úvěru
 • minimální výše úvěru činí 200 000 Kč a maximální výše je omezena:
  • 90 % z ceny zastavených nemovitostí, kterou stanoví banka
  • objemem investice do nemovitosti (rozpočtovými náklady, kupní cenou apod.)
  • schopností klienta splácet

Hypoteční úvěr můžete čerpat:
 • jednorázově nebo postupně po dobu 2 let od data podpisu smlouvy
 • čerpání je třeba zahájit nejpozději 9 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru

Způsob čerpání úvěru:
 • účelově (s doložením konkrétních dokladů prokazujících účel čerpání)
  • na účet uvedený v kupní smlouvě (v případě koupě)
  • na účty dodavatelů (v případě výstavby/rekonstrukce)
  • na běžný účet (v případě refundace)
 • zálohově (bez dokládání konkrétních účetních dokladů – týká se pouze účelů rekonstrukce a výstavba nemovitosti) na běžný účet klienta
  • zálohově je možné úvěr čerpat až do výše 90 % současné ceny zastavených nemovitost, max. do 5 mil. Kč

Splácení hypotečního úvěru:
 • hypoteční úvěr se splácí měsíčně formou anuitních částek (vždy k 10. nebo 15. dni v měsíci), a to až po úplném vyčerpání
 • doba splatnosti je stanovena: 5 – 30 let
 • u hypotečních úvěrů se používá pevná úroková sazba po dobu platnosti úrokových podmínek (1 rok až 10 let, 15 let od podpisu úvěrové smlouvy)
 • tento typ úvěru musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která musí být pojištěna a pojistné vinkulováno ve prospěch KB, nemovitost se musí nacházet na území ČR
 • podmínkou získání úvěru je korunový běžný účet u KB pro fyzické osoby-občany vedený po celou dobu trvání obchodu

Výhody hypotečního úvěru:
 • odpočet zaplacených úroků od základu daně (maximálně 300 000 Kč ročně)
 • státní podpora (úrokový příspěvek na bytovou výstavbu), kterou lze využít při splnění podmínek vládního nařízení
 • částečné nebo úplné předčasné splacení úvěru bez sankčních poplatků při skončení platnosti úrokové sazby
 • ocenění nemovitosti k zajištění zařídí KB včetně získání listu vlastnictví z katastru nemovitosti
 • kompletní obsluha na jednom obchodním místě
 • půjčíme Vám až 90 % hodnoty zastavených nemovitostí
 • možnost čerpat úvěr již na základě návrhu na vklad zástavního práva
 • možnost snížení úrokové sazby při uzavření životního pojištění Komerční pojišťovny, a.s.

Hypoteční úvěr umožní:
 • investovat do nemovitosti
 • vyřešit problém bydlení, rekonstruovat či modernizovat nemovitost
 • vypořádat spoluvlastnické či dědické nároky k nemovitosti
 • splatit starší úvěry či půjčky poskytnuté na investice do nemovitosti, a to za výhodných cenových podmínek jako např. zpracování úvěru, ocenění nemovitostí a čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva – ZDARMA
 • hypotéku můžete použít i na vedlejší náklady, a to až do 50 % výše úvěru

Hypoteční banka

Hypoteční úvěr - hypotéka

Hypoteční je možné využít i neúčelově. Takový hypoteční úvěr se nazývá Americká hypotéka. Americkou hypotéku můžete použít na cokoliv (např. koupě auta, jako investici do podnikání, na studia, cestování, ...) 
Hypoteční banka nabízí i možnost kombinace účelů hypotečních úvěrů. Tato služba je velice výhodná pro ty, kdo chtějí z jednoho úvěru například koupit nemovitost i rekonstruovat.

Výhody hypotečního úvěru

 • peníze získáte rychle a jednoduše
 • nemovitost s hypotékou můžete kdykoliv prodat
 • poplatek za zpracování hypotéky hradíte jen v případě schválení hypotečního úvěru
 • výrazně ušetříte na daních z příjmu - od základu daně si můžete odečíst zaplacené úroky, a to až do výše 300 tis. Kč ročně
 • u hypoték nevyžadujeme zajištění životním pojištěním
 • běžný účet můžete mít u kterékoliv banky
 • úrokovou sazbu vám garantujeme do 30 dnů
 • náklady spojené se získáním hypotéky vám pomůžeme snížit
 • díky Hypotéce bez poplatku díky službě Hypotéka bez doložení příjmů nemusíte dokládat své příjmy
 • možnost splácet hypotéku až 40 let vám výrazně sníží měsíční poplatky
 • nemusíte na katastrální úřad - list vlastnictví a snímek z katastrální mapy zajistí Hypoteční banka za vás
 • v některých případech nepotřebujete standardní ocenění nemovitosti - zpracujeme vám ho na počkání na základě sdělení několika údajů, a to zcela zdarma

Komu je hypoteční úvěr určen? 
Hypoteční úvěr můžete využít, jste-li fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky, občan ČR nebo držitel průkazu o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. 
O hypoteční úvěr můžete žádat současně s dalším třemi žadateli (celkem čtyři žadatelé) a společně musíte žít max. ve dvou domácnostech. 
Pokud jste ženatý (vdaná) a máte společné jmění manželů, musíte žádat o hypoteční úvěr společně. 

Na co mohu hypotéku použít? 
 • koupi nemovitosti (i spoluvlastnického podílu)
 • převod členských práv a povinností nebo splacení členského podílu (družstevní podíl)
 • získání práv a povinností včetně práva nájmu k bytu, při jehož výstavbě bylo použito programu státní podpory nové bytové výstavby ve formě účelově vázané dotace, jehož podmínkou bylo zejména užívání zkolaudovaného bytu po dobu nejméně 20 let pro účely trvalého bydlení a po uplynutí této lhůty převod do osobního vlastnictví
 • vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s družstevním podílem
 • výstavbu nemovitostí
 • rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí
 • vyrovnání (konsolidace) dříve poskytnutých půjček (úvěrů) použitých na investice do nemovitostí nebo družstevního podílu
 • profinancování dříve zaplacených vlastních prostředků
 • kombinace výše uvedených účelů

Na jaké objekty mohu hypotéku použít? 
 • stavební pozemek určený ke stavbě rodinného domu, garáže nebo jiné nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství
 • byt, dům v osobním vlastnictví
 • bytové jednotky v družstevním vlastnictví
 • nemovitosti sloužící k individuální rekreaci (chaty, chalupy aj.)
 • nebytové jednotky
 • bytový dům
 • administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení nebo administrativní
 • nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)

Profinancovat můžete jako součást hypotéky rovněž projekt k nemovitosti, inženýrské činnosti a zařízení staveniště. 

V jaké výši mohu hypotéku získat? 
 • hypotékou můžete splatit až 90% zástavní hodnoty nemovitosti
 • minimální výše hypotéky je 300 tis. Kč (v případě americké hypotéky je min. výše 200 tis. Kč)
 • maximální výše hypotéky není omezena (neplatí u všech produktů)
 • výše hypotéky je limitována vaší schopností splácet (výší příjmů)

Jak mohu hypoteční úvěr čerpat? 
 • jednorázové čerpání hypotéky (např. koupě nemovitosti, refinancování úvěru)
 • jednorázové čerpání hypotéky musíte provést do 6 měsíců od data schválení úvěru
 • postupné čerpání hypotéky (např. výstavba či rekonstrukce bytu, rodinného domu nebo v případě, že dohodnutá platba za nemovitost je rozložena do více splátek)
 • postupné čerpání hypotéky musíte ukončit do 24 měsíců od data schválení úvěru

Čerpání hypotéky je účelové bezhotovostní a provádí se na účet osoby uskutečňující prodej nemovitosti, která je uvedena v kupní smlouvě, nebo dodavatele. U účelu výstavba/rekonstrukce je za splnění podmínek umožněno čerpání bez dokládání faktur (jednoduché čerpání hypotéky) 

Jak budu hypoteční úvěr splácet? 
 • dobu splatnosti hypotéky můžete zvolit v rozmezí 1 - 30 let (záleží na typu produktu)
 • hypotéku jste povinni splatit nejpozději do 70-ti let věku
 • po dobu čerpání hypotéky hradíte pouze úroky z aktuálně čerpané částky hypotečního úvěru
 • po úplném vyčerpání hypotéky dle vaší volby:
  • formou pravidelných měsíčních hypotečních splátek tzv. anuit (Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu)
  • formou progresivních splátek
  • formou degresivních splátek

Čím budu za hypotéku ručit? 
 • za hypotéku je vždy třeba ručit nemovitostí ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)
 • hypotéku lze zajistit formou zástavního práva ke kupované nebo jiné nemovitosti, popř. nemovitostí, která vznikne výstavbou
 • nemovitost, která je předmětem zajištění hypotéky, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou, SFRB (Státní fond rozvoje bydlení) a úvěr poskytnutý podle vyhlášky č. 136/1985 Sb.
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním hypotéky pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch Hypoteční banky